Intrebări și răspunsuri
Unde se tranzacționează acțiunile maib?

Acțiunile maib sunt listate la Bursa de Valori a Moldovei

Când maib raportează rezultatele financiare?

Raportul anual este publicat până în data de 30 aprilie al anului următor.

De unde pot obține o copie a raportului și a conturilor?

Rapoartele anuale și alte rapoarte și declarații pot fi consultate pe site-ul web relații cu investitorii.

Rapoarte Anuale

Când va avea loc următoarea Adunare Generală a Acționarilor?

Adunarea Generală a Acționarilor este convocată nu mai târziu decât două luni după publicarea Raportului Anual.

Pentru a primi notificări referitoare la următoarea AGA, vă rugăm să vă abonați la lista de email-uri IR.

Următorul AGA va avea loc pe 19 iunie 2024. Vă rugăm să citiți mai multe folosind următorul link: 

Anunțul cu privire la Adunarea Generală Anuală din 2024 – Investor Relations

Care este politica de dividende a maib?

Cea mai recentă politică de dividende anunțată (anunțată la AGA 2023) este de a distribui între 30% și 50% din profitul net sub formă de dividende, sub rezerva aprobării de către Banca Națională a Moldovei.

În cadrul ultimei AGA din 15.06.2023 acționarii maib au aprobat distribuirea profitului anual al Băncii pentru anii 2021-2022, inclusiv a dividendelor anuale pentru această perioadă.

Vă rugăm să consultați mai multe despre dividende la aceast link:

https://ir.maib.md/dividend_info

Cine este depozitarul acțiunilor maib?

Registrul Acționarilor maib este gestionat de Depozitarul Central Unic.

Acționarii pot solicita extras din Registrul Acționarilor aici. Alte detalii relevante pot fi găsite aici.

Unde pot acționarii adresa întrebări cu privire la administrarea acțiunilor?

Acționarii maib pot adresa întrebările către Marcel Lazar, Gestionare Relații cu Acționarii Băncii și Persoanele Afiliate maib.

Email: marcel.lazar@maib.md

Telefon: +373 22 303 615 / +373 22 303 618

Adițional investitorii îl pot contacta pe Evgenii Risovich, Relații Investitori maib.

Email: evgenii.risovish@maib.md or IR@maib.md

Care sunt datele de identificare la bursă ale lui maib?

Codul ISIN al maib este MD14AGIB1008.

Care este adresa sediului legal al societății?

Banca Сomercială "MAIB" Societatea pe Acțiuni

MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, 9/1, Republica Moldova,

Telephone: +373 22 450 603, Fax: +373 22 226 162

Email: IR@maib.md

Care este Numărul de înregistrare al societății?

Numărul de înregistrare (IDNO) 1002600003778.

Când se încheie anul financiar al societății?

Anul financiar se încheie la 31 decembrie.

Cum este reglementat maib-ul?

Maib este reglementată de Banca Națională a Moldovei (BNM). Găsiți mai multe detalii pe site-ul BNM.

https://www.bnm.md/en

Activitățile de brokeraj ale Maib sunt reglementate de Comisia Națională a Piețelor Financiare din Moldova (CNPF). Detalii găsiți pe site-ul CNPF.

www.cnpf.md

Cine este auditorul maib?

Cel mai recent raport anual a fost auditat de biroul din Moldova al PWC. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați raportul anual 2022.

La ultima AGA, care a avut loc pe 15.06.2023, PWC a fost confirmat ca auditor al maib pentru perioada 2023 - 2025.

Câte acțiuni există în circulație?

103,763,400 de acțiuni ordinare emise și plătite.

Există un sistem de opțiuni de acțiuni pentru angajați?

Maib a stabilit un plan de stimulare pe termen lung pentru angajații de nivel superior și mediu. Cu toate acestea, planul preconizat nu implică acțiuni sau opțiuni și evită diluarea capitalului.

Care este activitatea de baza a maib?

Maib este o bancă comercială. Activitatea de bază este oferirea creditelor, atragerea depozitelor, facilitarea plăților și altor tranzacții, inclusiv schimb valutar. Maib deservește clienți corporativi, întreprinderi mici și mijlocii și persoane fizice. Maib deține o licență de broker și acționează ca intermediar la Bursa de Valori din Moldova. Există, de asemenea, o subdiviziune implicată în leasing.

Care sunt organele de conducere ale maib?

Conducerea Maib este formată din Consiliul de administrație și Consiliul de supraveghere.

Găsiți mai multe detalii despre structura de conducere a maib în cea mai recentă prezentare pentru investitori.

Puteți găsi biografiile membrilor Consiliului de Administrație și ai Consiliului de Supraveghere în secțiunea Management.

Cum pot contacta Serviciul Relații cu Investitori de la maib?

Contacte Relații cu Investitori

E-mail de contact pentru întrebări generale  IR@maib.md

Telefon +373 68 40 34 77

 

Evgenii Risovici

evgenii.risovich@maib.md

Radu Crivoi

radu.crivoi@maib.md