Dezvăluire

Structura Guvernanței Corporative maib

 

Schema prezintă componența comitetelor care asigură supravegherea diferitelor segmente din cadrul băncii, inclusiv raportarea la consiliul de administrație.

Informații Generale
 

Statutul Băncii -  Articole Constitutive

Structura Organizațională- maib Comitete și Departamente
 

Principii de Guvernanță Corporativă

 

Codul de Guvernanță Corporativă -  Principii, norme și regulamente interne, care asigură administrarea și gestionarea de către organul de conducere al băncii a activităților sale în interesul acționarilor săi.

Politica de Remunerare - Principii și proceduri privind remunerarea și beneficiile pentru angajați

Cadrul de Management și Cerințe de Capital

Codul de Etică și Conduită maib

 

Reguli, proceduri și ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor

 

Codul de Guvernanță - Secțiunea No. 2 

Statutul Băncii - Capitolul No. VIII

Materialele Adunarea Generală a Acționarilor

Informații despre Adunarea Generală a Acționarilor