Governance Structure

Maib are o structură de guvernanță care respectă cele mai bune practici internaționale. Acesta are un Consiliu de supraveghere format din 7 membri, dintre care 3 administratori independenți. Există trei comitete care supraveghează funcțiile-cheie ale băncii și care raportează Consiliului de supraveghere.

Conducerea executivă este reprezentată de Consiliul de administrație, format din 7 membri, și de un grup de conducere extins care include alți directori-cheie.

Puteți vizualiza componența Consiliului de supraveghere și a Consiliului de administrație în secțiunea Despre maib

Puteți vizualiza structura conducerii executive și componența organelor executive în secțiunea Dezvăluirea

Comitetul de Nominalizare și Remunerare
 • Nominalizează și evaluează candidații la Consiliul de supraveghere și la Consiliul de administrație, precum și la posturile cheie de conducere.
 • Consultă Consiliul de supraveghere cu privire la sistemul de remunerare pentru Consiliul de supraveghere și Consiliul de administrație
 • Supraveghează și evaluează punerea în aplicare generală a politicii de remunerare și a practicilor de remunerare în cadrul băncii
 • Propune AGA principiile/sistemul de remunerare și bugetul de cheltuieli pentru Consiliul de supraveghere
Acționari (Adunarea Generală a Acționarilor)

Organul suprem de conducere

 • Alege membrii Consiliului de Supraveghere
 • Aprobă modificări ale statutului și ale capitalului
 • Aprobă reorganizarea sau orice altă modificare semnificativă a structurii corporative
Consiliul de Supraveghere
 • Consiliul de Supraveghere este format din 7 membri, din care trei membri sunt independenți și doi membri reprezintă cel mai mare acționar.
 • Aprobă strategia băncii și supraveghează activitățile băncii.
 • Numește membrii Consiliului de administrație.
 • Alege auditorul extern al băncii.
 • Creează un Comitet specializat.
 • Aprobă expuneri și tranzacții "mari" care depășesc 10% din activele băncii.
Consiliul de Administrație
 • Desemnați de Consiliul de supraveghere
 • Este format din 7 membri în total
 • Printre ei - Directorul de risc (CRO)
Auditor Extern

Auditor Curent: PwC, 2 ani
Revizuiri Semestriale începând cu 2022

Comitetul de Audit
 • Raportează Consiliului de supraveghere
 • Interacționează cu Auditorul Extern
 • Președintele comitetului este un membru independent al Consiliului de supraveghere
Comitetul de Riscuri
 • Sprijină supravegherea gestionării riscurilor, dezvoltă o cultură adecvată în cadrul băncii și conformitatea.
 • Sprijină Comitetul de nominalizare și remunerare în evaluarea practicilor de remunerare aplicate în cadrul băncii