Intrebări și răspunsuri
Unde se tranzacționează acțiunile maib?

Acțiunile maib sunt listate la Bursa de Valori a Moldovei

Când maib raportează rezultatele financiare?

Raportul anual este publicat până în data de 30 aprilie al anului următor.

Where can I obtain a copy of the report & accounts?

Annual reports and other reports and statements can be found on Investor Relations website.

Annual reports

Când va avea loc următoarea Adunare Generală a Acționarilor?

Adunarea Generală a Acționarilor este convocată nu mai târziu decât două luni după publicarea Raportului Anual.

Pentru a primi notificări referitoare la următoarea AGA, vă rugăm să vă abonați la lista de email-uri IR.

Următoarea AGA va avea loc pe 15 iunie 2022. Mai multe aici.

Care este politica de dividende a maib?

Cea mai recentă politică de dividende a fost declarată la AGA 2021 și presupune distribuirea a între 30% și 50% din profitul net anual în formă de dividende.

Cine este depozitarul acțiunilor maib?

Registrul Acționarilor maib este gestionat de Depozitarul Central Unic.

Acționarii pot solicita extras din Registrul Acționarilor aici. Alte detalii relevante pot fi găsite aici.

Unde pot acționarii adresa întrebări cu privire la administrarea acțiunilor?

Acționarii maib pot adresa întrebările către Marcel Lazar, Gestionare Relații cu Acționarii Băncii și Persoanele Afiliate maib.

Email: marcel.lazar@maib.md

Telefon: +373 22 303 615 / +373 22 303 618

Adițional investitorii îl pot contacta pe Evgenii Risovich, Relații Investitori maib.

Email: evgenii.risovish@maib.md or IR@maib.md

What are maib’s stock market identification details?

Maib ISIN code is MD14AGIB1008.

What is the Company’s registered office address?

Banca Сomercială "MOLDOVA-AGROINDBANK" Societatea pe Acțiuni

MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, 9/1, Republica Moldova,

Telephone: +373 22 450 603, Fax: +373 22 226 162

Email: IR@maib.md

What is the Company’s registered number?

Registration number (IDNO) 1002600003778.

When is the Company’s financial year end?

Financial year end is 31 December.

How is maib regulated?

Maib is regulated by the National Bank of Moldova (NBM). Find more details on NBM’s website.

https://www.bnm.md/en

Maib’s brokerage activities are regulated by the Moldovan Securities Commission (CNPF). Details can be found on CNPF website.

www.cnpf.md

Who is maib’s auditor?

Most recent annual report was audited by the Moldovan office of PWC. Please find more details in  2020 annual report.

How many shares are in issue?

1,037,634 ordinary shares issued and paid for.

Is there an employee stock option scheme?

Maib is in process of setting up a long-term incentive plan for senior and mid-level employees. However, the envisioned plan does not involve stock or options and avoids dilution of capital.

Care este activitatea de baza a maib?

Maib este o bancă comercială. Activitatea de bază este oferirea creditelor, atragerea depozitelor, facilitarea plăților și altor tranzacții, inclusiv schimb valutar. Maib deservește clienți corporativi, întreprinderi mici și mijlocii și persoane fizice. Ca societate de investiții și având calitatea de membru al Pieței Reglementate a Bursei de Valori a Moldovei și al Sistemului Multilateral de Tranzacționare (MTF) al Bursei de Valori a Moldovei - maib oferă servicii de intermediere pe piața de capital.

What are maib’s management bodies?

Maib’s management is comprised of Management Board and Supervisory Board.

Please find more details about maib’s management structure in the latest investor presentation.

Please find Management and Supervisory Boards’ members’ biographies in the Management section.

 

How do I contact Investor Relations at maib?

Contact Investor Relations

Contact email for general queries IR@maib.md

Telephone +373 68 40 34 77

 

Evgenii Risovich

evgenii.risovich@maib.md