Intrarea în vigoare a fracționării acțiunilor maib 100:1

Intrarea în vigoare a fracționării acțiunilor maib 100:1

 

În urma aprobării de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din decembrie 2022, maib a instituit o fracționare a acțiunilor în proporție de 100:1. În prezent, au fost obținute toate aprobările de reglementare necesare.

La 31 ianuarie 2023, Comisia Națională pentru Piețe Financiare (CNPF) a aprobat fracționarea acțiunilor maib. A fost primită o aprobare suplimentară de modificare a documentelor statutare ale băncii de la Banca Națională a Moldovei. Modificările au fost aplicate în registrul acționarilor la Depozitarul Central (DCU). Fracționarea acțiunilor în proporție de 100:1 presupune o reducere a valorii nominale pentru fiecare acțiune de la 200 de lei la 2 lei, concomitent cu creșterea numărului de acțiuni înmulțit la 100 pentru fiecare acționar.

Fracționarea acțiunilor este un exercițiu nominal, care nu modifică valoarea cotei de participare. Fracționarea a fost efectuată pentru a spori lichiditatea și accesibilitatea acțiunilor maib, facilitând investitorilor cumpărarea și vânzarea acestora pe piață. În legătură cu divizarea acțiunilor, prețul de tranzacționare al acțiunilor maib va fi, de asemenea, ajustat proporțional cu scăderea valorii nominale.

 

Relații cu Acționarii

Marcel Lazăr
Email: Marcel.lazar@maib.md
Telefon: +373 22 303 615, +373 22 303 618

Maib Relații cu Investitorii

Evgenii Risovich
Email: Evgenii.Risovich@maib.md
Telefon: +373 68 403 477

 

Evenimente viitoare pentru investitori

  • 18 May – 1Q 2023 Anunțul Rezultatelor Financiare și Teleconferința

 

Noutăți Relații cu Investitorii recente

 


If you no longer want to receive further notifications please send an email to IR@maib.md with the text "unsubscribe"