Rezultatele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor maib (AGEA)

Rezultatele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor maib (AGEA)

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Maib (AGEA) a avut loc pe 14 decembrie în Parcul Capitoles, Chișinău, la care au fost prezenți deținătorii a 77.94 % din voturi. Toate subiectele incluse pe ordinea de zi a AGEA au fost adoptate cu majoritatea necesară  din voturi. Rezultatele complete sunt menționate mai jos.

1. Distribuirea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale, pentru anul 2021. Acționarii au votat pentru păstrarea sumei de 252 373 341,48 lei din profitul anului 2021, sau 243,22 lei per acțiune în circulație, pentru distribuirea dividendelor în rezerva de profit nedistribuit, și repetarea solicitării către BNM de aprobare a plății dividendelor din profitul anului 2021 în 2023, după îmbunătățirea situației geopolitice și macroeconomice și reducerea riscului unor scenarii adverse.

2. Aprobarea Regulamentului Consiliului de Administrație al maib, într-o nouă formulare. Acționarii au votat înlocuirea Regulamentului Consiliului de Administrație al maib, adoptat de adunarea generală a acționarilor din data de 25/04/2019, proces-verbal nr. 60, cu ediția actualizată.

3. Fracționarea acțiunilor ordinare maib. Acționarii au votat în favoarea divizării acțiunilor maib în proporție de 100:1, fără nicio modificare a capitalului social al băncii. Capitalul social al Băncii va constitui 207.526.800 lei, divizat în 103.763.400 de acțiuni ordinare nominative de prima clasă cu o valoare nominală de 2 lei fiecare.

4. Modificarea Statutului Băncii. Acționarii au votat pentru modificarea Statutului Băncii pentru a reflecta modificările efectuate în urma fracționării acțiunilor.

5. Admiterea la tranzacționare pe o piață străină reglementată a acțiunilor maib. Acționarii au votat pentru aprobarea propunerii de admitere la tranzacționare a acțiunilor maib pe Piața Reglementată (piața principală), Sectorul Titluri de Capital - Categoria Acțiuni Internaționale, administrată de Bursa de Valori București din România. De asemenea, a fost aprobată decizia de acceptare a înregistrării acțiunilor maib la Autoritatea de Supraveghere Financiară din România și în sistemul Depozitarului Central din România.

 

Vytautas Plunksnis, președinte al Consiliului de Administrație al maib:

 

"Listarea cu succes a acțiunilor maib la bursa internațională de valori ar fi o realizare importantă nu doar pentru bancă, ci și pentru întreaga țară - deoarece ar plasa Moldova în centrul atenției investitorilor și ar atrage capital străin în țară. Maib este pe cale să atingă ținta de ROE pe termen lung de 20%. Prin urmare, ne așteptăm la o creștere rapidă a pieței bancare moldovenești insuficient penetrate, combinată cu plata dividentelor de 35-50% din profitul net, ceea ce ar atrage investitorii către liderul transparent al industriei bancare moldovenești. La sfârșitul celui de-al treilea trimestru din 2022, maib deținea 36,3% din piața moldovenească, față de 20,3% pentru cel mai apropiat concurent".

 

Giorgi Shagidze, președinte al Comitetului de conducere al maib:

 

"Aș dori să le mulțumesc acționarilor pentru încrederea și sprijinul lor continuu acordat băncii și inițiativelor noastre ambițioase. Deciziile adoptate în cadrul ședinței ne aduc cu un pas mai aproape de obiectivul nostru strategic de a ne lista acțiunile la Bursa de Valori București. Listarea va avea numeroase beneficii pentru noi și pentru clienții noștri - acces îmbunătățit la capital; costuri de finanțare mai puțin costisitoare, o transparență și mai mare, o  comunicare mai bună cu investitorii și o mai bună guvernanță corporativă. Nu în ultimul rând, aceasta va deschide ușa și pentru alte întreprinderi din Moldova de a se integra pe piețele internaționale de capital, ceea ce va fi în beneficiul întregii țări."

 

Toate materialele justificative și deciziile adoptate în cadrul AGEA sunt publicate pe pagina web a băncii, în secțiunea, dezvăluirea informațiilor.

 

Despre maib

Maib este cea mai mare bancă din Republica Moldova, cu o cotă de 32,5% din depozite și 36,3% din credite în întregul sistem bancar la sfârșitul trimestrului trei din 2022. Banca are o importanță sistemică, deservind aproape o treime din populația țării. Din 2018, cel mai mare acționar al maib este un consorțiu, din care fac parte Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Invalda INVL, un important grup baltic de gestionare a activelor, și Horizon Capital, un fond de private equity axat pe piețele emergente din Europa.

 

Contacte Relații cu Investitorii

Pentru întrebări suplimentare, vă rugăm să contactați IR@maib.md sau prin telefon la +373 68 40 40 34 77 sau vizitați site-ul nostru ir.maib.md